మీ Facebook Friends అందరి ఫొటోలతో మీ ఫొటో ఇలా తయారు చేసుకోండి...Must Watch & Share

వీడియో లింక్ ఇది:  https://www.youtube.com/watch?v=NMVvCCWa9as

ఫేస్‌బుక్‌లో ఉన్న మీ ఫ్రెండ్స్ అందరి ప్రొఫైల్ pics చిన్నవిగా ఏర్పడి మీ రూపం ఏర్పడితే వెరైటీగా ఉంటుంది కదా...

పదీ, ఇరవై నుండి కొన్ని వందలూ, వేలమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు వారందరి ఫొటోలతో మీ ఫొటో ఎలా ఆకర్షణీయంగా తయారవుతుందో ఈ వీడియోలో ప్రాక్టికల్‌గా

చూడండి.

గమనిక: Facebook వాడే ప్రతీ ఒక్కరికీ ఉపయోగపడే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్‌తోనూ పంచుకోగలరు.

వీడియో లింక్ ఇది:  https://www.youtube.com/watch?v=NMVvCCWa9as

ధన్యవాదాలు

- నల్లమోతు శ్రీధర్
ఎడిటర్
కంప్యూటర్ ఎరా తెలుగు మేగజైన్

http://computerera.co.in
http://youtube.com/nallamothu
http://nallamothusridhar.co­m

#computerera #telugu

No comments:

Related Posts

Related Posts with Thumbnails